­

Geriausiai įvertinti anekdotai, kategorija Kariniai

­
(4.33)

Jordanijos ir Izraelio pasienyje susitinka du tankai - vienas žydų, kitas arabų. Vienas kitą pamato vienu metu, bet kadangi tarp šalių lyg ir paliaubos, iš karto šaudyti nesiryžta. Žydų tanko liukas atsidaro, iš jo iškiša galvą tanko vadas ir pradeda šaukti arabams:
- Ei, jūs! Su$!ktos arabų kiaulės, dinkit iš čia! Mūsų tanke sėdi amerikiečių instruktorius, taigi, jei kas, mes šaudysim!
Tada atsidaro Jordanijos tanko liukas, iškiša galvą vadas-arabas ir rėkia atgal:
- Py#d!nk!t n@(hu! !!!
Paskui arabas pasilenkia link liuko ir tyliai paklausia:
- Ar aš teisingai pasakiau?

- įvertink!
­
(4.33)

Kariškiai aiškina, kad branduolinio sprogimo atveju reikia užsidengti akis ir kristi veidu ant žemės, taip kad kojos būtų atsuktos į branduolinio sprogimo pusę. Neklausykite jų! Juk proga pamatyti tokį reginį būna tik vieną - pirmą ir paskutinį kartą gyvenime!

- įvertink!
­
(4.33)

Karo akademija. Pulkininkas-dėstytojas kursantams pasakoja:
- Štai čia yra naujo modelio racija. Ji naudojama su tankais...
Vienas kursantas paklausia:
- Tamsta pulkininke, ar ji su tranzistoriais, ar su lempomis?
Pulkininkas:
- Įpatingai bukiems kartoju: ši racija yra su tankais...

- įvertink!
­
(4.31)

Prieš svarbios komisijos atvykimą, pulko vadas nutarė gerai išmuštruoti kareivius. Visus susikvietė ir pareiškė:
- Pas mus atvyks komisija, kurios vadovas, generolas Jonaitis, visada klausinėja kareivių trijų dalykų: kiek kareiviui metų, kiek laiko jis tarnauja, koks gyvenimas - civilinis ar kariškas, labiau patinka! Jūs privalote iškalti atmintinai atsakymus, eilės tvarka: 20 metų, 6 mėnesius, abu! Kas neįsimins, tą supūdysiu kaliūzėje!!!
Po savaitės atvyko komisija. Generolas priėjo prie vieno kareivio ir ėmė klausinėti:
- Kiek laiko tarnauji?
- 20 metų!
- O koks tavo amžius?
- 6 mėnesiai!
Generolas pamąsto... Tada paklausia dar:
- Kaip manai, kuris iš mūsų silpnaprotis?
- Abu!

- įvertink!
­
(4.31)

Atsišaudo Pėtka su Čepajavu apkasuose. Staiga nutyla Pėtkos kulkosvaidis. Čepajevas jam šaukia:
- Kas atsitiko, Pėtka? Kodėl neatsišaudai?
- Kulkos pasibaigė.
- Tai pasiimk granatas. Už tavęs pilna dėžė stovi.
- O kaip jomis naudotis?
- Matai žiedą? Trauk jį. Dabar skaičiuok iki penkių.
- Vienas, du, trys, keturi, penki…
- O dabar mesk!
- Gaudyk, Vasilijau.

- įvertink!
Autorinės teisės | Kontaktai
© juokeliai.lt 2020. Visos teisės saugomos. XHTML, CSS. Rėmėjas: tophostingas.lt.
­