­

Ilgiausi anekdotai, kategorija Politiniai

­
(2.87)

Lietuvos Respublikos Nupušimo reikalų ministerija.
I-masis posėdis.
Nutarimas nr.1
Nustatyti, kad bus įkurta Gimtosios kalbos komisija, kuri aiškins lietuviams, kaip šnekėti lietuviškai, ir kad šios komisijos darbuotojai bus vadinami kalbininkais.
Nutarimas nr.2
Nustatyti, kad bus įkurta Tėvynes nagų komisija, kuri aiškins LR piliečiams, kaip taisyklingai lietuviškai kirpti nagus. Taip pat nustatyti, kad šios komisijos nutartis nr. 1, įsigaliojanti nuo šios komisijos įkurimo dienos, yra kaip toliau pateikiama:
Lietuvos Respublikos piliečiai nuo šiol privalo kirpitis nagus kas dvi dienos, pradedant nuo šiandien. Nagai turi būti nukerpami ties 0,781543 mm. Nagai turi būti kerpami tik Utenos Žirklių Cecho pagamintomis žirklėmis. Moterims nėra leidžiama nagų lygintis dildėmis, nes šis instrumentas buvo išrastas ne lietuviakalbio asmens. Nagų kirpimas(is)/ trumpinimas(is) bet kokiais ne Lietuvos piliečių išrastais nagų kirpimo/ trumpinimo prietaisais yra griežtai draudžiamas. Išskirtine tvarka, Lietuvos Respublikoje legaliai gyvenantiems nuolatiniams arba laikiniems gyventojams yra leidžiama vieną kartą per mėnesi naudotis nagų kirpimo įtaisais, sukurtais jų kitos pilietybės šalyje, arba tokios šalies piliečių. Bet koks nusižengimas šiam, arba nevykdymas šio įsako yra baudžiamas administracine tvarka, pinigine bauda nuo 800(aštuonių šimtų) iki 2000(dviejų tūkstančių) litų.

- įvertink!
­
(4)

Nuvažiavo politikas į kaimą pas savo bobutę paatostogauti. Na, bobutė jo ir prašo:
- Klausyk, anūkėli, gal galėtum man mėšlą kiaulidėje iškaupti, o tai kiaulės jau skęsta?
Politikas sutiko. Po kelių valandų bobutė užeina į kiaulidę, mato - visas mėšlas surinktas, sukrautas į didelę dėžę. Bobutė sako:
- Ale gi šaunuolis tu, netiesą žmonės sako, kad jūs, politikai, dirbti nemokate...
Kitą dieną bobulė sako:
- Klausyk, anūkėli, gal galėtum man tą mėšlą po laukus išdrabstyt, patręšt?
Politikas sutiko. Po kelių valandų bobulė nueina į laukus - mato visur išbarstyta, gražiai, po lygiai patręšta. Bobutė ir vėl stebisi:
- Ale gi tikrai meluoja žmonės, kai sako, kad jūs, politikai, niekam tikę...
Trečią dieną bobulė sako:
- Klausyk, anūkėli, vat vištos daug kiaušinių pridėjusios, gal galėtum man juos išrūšiuoti - į vieną pintinę didelius, o į kitą - mažus?
Politikas sutiko. Po kelių valandų bobulė ateina, mato: Sėdi jos anūkas prie pintinių, laiko porą kiaušinių rankose, bet niekas neišrūšiuota, pintinės tuščios. Bobulė klausia:
- O tai kas atsitiko, kad nieko nepadarei?
O anūkas jai ir sako:
- Taigi, matai, bobut, aš politikas esu... Mėšlą rinkti ir drabstyti tai esu pripratęs, bet sprendimų priimdinėti - tai jau niekaip nemoku...

- įvertink!
­
(3.12)

Uspaskichas, bandydamas pakelti savo prestižą tikinčiųjų tarpe, nutarė paaukoti bažnyčiai pinigų. Jo agentas nuvažiuoja pas vieną iš kunigų ir taria jam:
- Sveiki, aš esu Darbo partijos atstovas, mūsų vadovo Viktoro Uspaskicho paliepimu, atvežiau bažnyčiai auką - 100 tūkstančių litų, kuriuos jums ir perduosiu dabar. Tačiau, su viena salyga: jūs turėtumėte savo pamoksle pavadinti jį šventuoju.
- Bet jis juk nėra šventasis, tokiu tampama tik popiežiaus sprendimu!
- Na, galite pavadinti jį kaip nors netiesiogiai, pavyzdžiui, kokiame nors palyginime...
Kunigas sutiko paminėti Uspaskichą palyginime ir paėmė auką bažnyčiai. Kitą dieną į bažnyčią prisirinko ir šiaip žmonių, ir Darbo partijos atstovų, o kunigas pradėjo sakyti pamokslą:
- Šiandien norėčiau pakalbėti apie Viktorą Uspaskichą. Tai tikras erodas, toks nusidėjėlis, kokių reta, tikras nusikaltėlis. Jis papirkinėja pareigūnus, vilioja pinigus iš žmonių, meluoja, kyšininkauja ir apgaulėmis bando pakliūti į valdžią. Tai toks blogas žmogus, kad už jį balsavę nuodėmių atleidimo gali nesitikėti! Bet, palyginus su Henriku Daktaru, tai tikras šventasis!

- įvertink!
­
(4.19)

1937-ieji metai. Josifas Stalinas nuvažiuoja į mokyklą aplankyti mokinių, papasakoti jiems apie komunizmą ir pan. Ateina į vieną klasę ir pradeda kažką pasakoti. Vaikams nuobodu, jie ima knapsėti. Tai matydamas, Stalinas iš monologo pereina į dialogą:
- Sakykit, vaikučiai, gal turite kažkokių klausimų?
Ranką pakelia Petia:
- Taip, turiu tris klausimus.
- Sakyk, - leidžia Stalinas.
- Pirma: Kas nužudė Kirovą? Antra: Kodėl žmonės šalyje taip skursta? Trečia: Kodėl šalyje nuolat pažeidžiamos žmogaus teisės, vykdomi trėmimai?
Stalinas išbąla, jį išpila šaltas prakaitas, bet staiga suskamba skambutis, vaikai pašoka ir išbėga iš klasės. Kitos pamokos pradžioje
Stalinas pratęsia:
- Na, ar dar kas nors turite man klausimų?
Ranką pakelia Maša:
- Taip, turiu penkis klausimus.
- Sakyk, - leidžia Stalinas.
- Pirma: Kas nužudė Kirovą? Antra: Kodėl žmonės šalyje taip skursta? Trečia: Kodėl šalyje nuolat pažeidžiamos žmogaus teisės, vykdomi trėmimai? Ketvirta: Kodėl skambutis nuskambėjo 20 minučių anksčiau? Penkta: Kur dingo Petia?

- įvertink!
­
(4.24)

1937-ieji metai. Josifas Stalinas nuvažiuoja į mokyklą aplankyti mokinių, papasakoti jiems apie komunizmą ir pan. Ateina į vieną klasę ir pradeda kažką pasakoti. Vaikams nuobodu, jie ima knapsėti. Tai matydamas, Stalinas iš monologo pereina į dialogą:
- Sakykit, vaikučiai, gal turite kažkokių klausimų?
Ranką pakelia Petia:
- Taip, turiu tris klausimus.
- Sakyk, - leidžia Stalinas.
- Pirma: Kas nužudė Kirovą? Antra: Kodėl žmonės šalyje taip skursta? Trečia: Kodėl šalyje nuolat pažeidžiamos žmogaus teisės, vykdomi trėmimai?
Stalinas išbąla, jį išpila šaltas prakaitas, bet staiga suskamba skambutis, vaikai pašoka ir išbėga iš klasės. Kitos pamokos pradžioje Stalinas pratęsia:
- Na, ar dar kas nors turite man klausimų?
Ranką pakelia Maša:
- Taip, turiu penkis klausimus.
- Sakyk, - leidžia Stalinas.
- Pirma: Kas nužudė Kirovą? Antra: Kodėl žmonės šalyje taip skursta? Trečia: Kodėl šalyje nuolat pažeidžiamos žmogaus teisės, vykdomi trėmimai? Ketvirta: Kodėl skambutis nuskambėjo 20 minučių anksčiau? Penkta: Kur dingo Petia?

- įvertink!
Autorinės teisės | Kontaktai
© juokeliai.lt 2020. Visos teisės saugomos. XHTML, CSS. Rėmėjas: tophostingas.lt.
­