­

Ilgiausi anekdotai, kategorija Profesijos

­
(2.8)

Frezeologizmų žodynėlis ieškantiems darbo:
"Siūlome konkurencingą atlyginimą": įmonė išsilaikyti sugeba tik todėl, kad moka mažiau, nei jos konkurentai.
"Perspektyvi, greitai besivystanti kompanija": įmonė užsiima neaišku kuo ir jums pačiam reiks galvoti, kaip uždirbti firmai pinigų.
"Jaunų, entuziastingų darbuotojų": įmonė tikisi, kad jus išlaikys tėvai, o jūsų entuziazmo pakaks dirbti už dyką.
"Darbuotojų, sugebančių atsiduoti reikalui": jus priims 6 mėnesių bandomąjam laikotarpiui o paskui atleis.
"Sugebėjimas padirbėti po darbo valandų": po 4-6 papildomas valandas kasdien, be to - dar ir šeštadieniais bei sekmadieniais.
"Įvairiapusiška veikla": jums reikės daryti viską, ko nepadarys kiti žmonės ir įsakinės jums visi, kas netingi.
"Atsakingo darbuotojo": jums reikės už viską atsakyti.
"Pastabaus darbuotojo": jums teks pastebėti, ką ne taip daro jūsų kolegos ir apie viską raportuoti direktoriui.
"Privalomas aukštasis išsilavinimas": Jūsų popieriai svarbesni už jus. Ir nesvarbu, kad jums teks dirbti vairuotoju.
"Apie darbo pobūdį smulkiau sužinosite susitikimo metu": kai susitiksite, jums praplaus smegenis, paims pinigus už anketą psichologinį testą o paskui sėkmingai pamirš.
"Sugebėjimas greitai spręsti problemas": firmoje karaliauja Didysis Chaosas.
"Sugebėjimas vadovauti": jūs turėsite vadovo pareigas be jokių tiesių priimti sprendimus ar kaip nors paveikti pavaldinius.
"Nuovokumas": jums reiks suprasti, kad vadovybė liepia jums daryti tą ar aną, ir jiems visiškai neįdomu, ar tai įmanoma, ar ne.

- įvertink!
­
(4.4)

Vienas dėstytojas kelerius metus kūrė įtaisą, kuris leistų perskaityti žmonių mintis. Galų gale sukūrė ir nutarė išbandyti su studentais. Susirado pradžiai filosofijos studentą ir sako jam:
- Na, trenk man per veidą, - o pats žiūri į prietaisą.
Studentas ima kažką galvoti, o prietaisas rodo: "Hmm... Tas dėstytojas kažkoks nevisprotis, bet mušti jį būtų nemoralu... O, be to, paskui dar ir problemų kiltų..."
- Ne, dėstytojau, netrenksiu jums, - taria studentas.
Dėstytojas susiranda fizikos studentą:
- Na, trenk man per veidą, - taria dėstytojas ir žiūri į prietaisą.
Studentas irgi ima kažką galvoti: "Trenkti? Gerai, tuoj kaip dėsiu jam... Pala... O ko jis čia nori? Paskui mane iš Universiteto išmes? Ne, jei sumokėsiu, neišmes... Bet ne, pinigų gaila..."
- Ne, dėstytojau, nereikia, - taria studentas.
Dėstytojas susiranda studentą iš teisės akademijos, būsimą policininką:
- Na, trenk man per veidą?
Studentas trenkia. Dėstytojas nugriūna, atsikelia, pasižiūri į prietaisą, o ten - jokių minčių. Dėstytojas nustemba:
- Trenk man dar kartą?
Studentas trenkia, prietaisas nieko nerodo. Dėstytojas pabando dar:
- Na, dar kartą trenk?
Studentas vėl trenkia, praeina kelios sekundės ir prietaisas parodo: "Ėėė... Mmmm... O gal reikėjo iš kojos?"

- įvertink!
­
(4.11)

Vietiniame Raudonojo Kryžiaus (RK) biure buvo atlikta “inventorizacija” ir darbuotojai pamatė, kad daugiausiai uždirbantis miesto teisininkas visai neaukoja labdarai.

Greitai pasitarus buvo nuspręsta situaciją pakeisti į gerąją pusę – pas teisininką apsilankė RK atstovas ir pradejo savo litaniją:

- Mūsų duomenimis per metus jūs uždirbate apie 2 mln. litų, tačiau nė cento neaukojate labdarai. Galbūt norėtumėtė paaukoti kilniams mūsų tikslui?

Teisininkas mažumėlę pamąstė ir paklausė RK atstovo:

- O ar jūsų duomenyse yra faktas, kad mano motina miršta po ilgos ligos ir kad jos skolos ligoninei viršija mano keleto metų pajamas?

- Naaa… ne, - atsakė susigėdęs RK atstovas.

- O ar žinote, kad mano brolis tapo invalidu – aklu karo veteranu?

RK atstovas jau pradėjo ruošti graudžią atsiprašymo kalbą, tačiau nespėjo.

- Be to, ar žinote, kad mano sesers vyras žuvo autokatastrofoje ir paliko ją su 3 vaikais ir be jokių santaupų??!! – pakeltu balsu paklausė teisininkas.

RK atstovas po nosim sumurmėjo kažką panašaus į “atleiskite… nežinojome…”, tačiau teisininkas vėl jį pertraukė:

- Taaaigi, jeigu aš neduodu savo pinigų jiems, tai KURIŲ VELNIŲ TURĖČIAU DUOTI PINIGŲ JUMS???!!

- įvertink!
­
(2.64)

Aksioma: lūžta viskas.
Išvada nr. 1: nelūžta tik tai, kas nenaudojama.
Išvada nr. 2: viską reiks taisyti ir taisyti iki tol, kol tai iš viso egzistuos.
Pasekmė nr. 1: kas nieko netaiso, tas arba nieko neveikia, arba taiso, bet to nesupranta.
Pasekmė nr. 2: kadangi vien tik taisyti neįmanoma, o jei netaisai, tai negali dirbti, tenka tarpais spjauti į šį reikalą ir tiesiog nieko neveikti.
Pasekmė nr. 3: draugus, pažįstamus, gimines, bendradarbius ir visus kitus reikia nuolat mokyti viską taisyti, nes kitaip teks taisyti ir jiems, kas yra neįmanoma.
Išvada nr. 3: jei žmogus tarpuose tarp taisymų, sugeba dar ir ką nors sukurti, tai prieštarauja sveikam protui, vadinasi, yra stebuklas.
Paradoksas nr. 1: yra žmonių, kurie visgi nieko netaiso, o tik gadina, bet reikalauja, kad kiti ne tik taisytų, bet ir kurtų. Tokie žmonės vadinami viršininkais.
Išvada nr. 4: remiantis Išvada nr. 3 bei Paradoksu nr. 1, galima tarti, kad viršininkai netampa pirmine stebuklų priežastimi, tačiau tie stebuklai atsiranda kaip priešprieša destruktyviai veiklai.
Galutinė išvada: bet kurios įmonės darbo rodikliai gerokai pakyla, tiesiog išmetus bet kurį viršininką iš darbo.

- įvertink!
­
(3.96)

Sustabdė policininkas-keliukas Vileniškis kažkokį seną zapuką. Apšiurusį tokį, sulamdytą, purviną. Ėmė prie vairuotojokabinėtis. Tipo, kas čia pas tave per mašina, trantas, kurio į kelius negalimaišleisti, kodėl numeriai ant mašinos dar iš tarybinių laikų, kodėl teisiųneturi ir t.t.. O mašinoje sėdi toks senukas, visas apžėlęs, barzda iki kelių,antakiai tokie didžiuliai, iki skruostų kabantys, auksiniai auskarai ausyse,žiedai su rubinais ant pirštų, arabiška čalma ant galvos. Žodžiu, keistuolistoks. Klausė, klausė jis policininko Vileniškio kalbų ir sako jam:
- Žinai ką, brangusis, o aš esu džinas, ir galiu tau išpildyti vieną tavo norą, jei mane pasižadi paleisti.
Policininkas Vileniškis pažvelgė senukui į akis, ir, pamatęs jose keistas ugneles, suprato, kad jis nemeluoja. Sutiko:
- Gerai, aš tave paleisiu, bet padaryk tada taip, kad aš turėčiau tai, apieką visi šneka, bet nei vienas iš mano draugų neturi!
- Sutarta, - tarė džinas, išsiraudamas sau iš barzdos plaukelį, - turėk sąžinę!

- įvertink!
Autorinės teisės | Kontaktai
© juokeliai.lt 2020. Visos teisės saugomos. XHTML, CSS. Rėmėjas: tophostingas.lt.
­