­

Trumpiausi anekdotai, kategorija Profesijos

­
(4.4)

Piktas dėstytojas agzaminuoja studentus:
- Įsivaizduokite, kad važiuojate autobusu ir jums pasidaro karšta. Ką darysite?
- Atidarysiu langą.
- Gerai, o dabar paskaičiuokite autobuso greičio pokyčio funkciją dėl padidėjusio aerodinaminio pasipriešinimo.
- Mmmm... Ėėėė???
- Aišku, neišlaikėte, galite eiti.
Ateina kitas studentas, istorija pasikartoja. Tečias, ketvirtas studentas... Galų gale ateina mergina. Profesorius pradeda taip pat:
- Įsivaizduokite, kad važiuojate autobusu ir jums pasidaro karšta. Ką darysite?
- Nusirengsiu megztinį.
- O jei pasidarys LABAI karšta?
- Nusirengsiu suknelę.
- Jūs nesuprantate klausimo, ką jūs darysite, jei jums pasidarys LABAI LABAI karšta?
- Dėstytojau, čia jūs nesuprantate. Aš jau geriau pergulėsiu su visais keleiviais, nei atidarysiu langą.

- įvertink!
­
(3.57)

Stovi poste kelių policinkas. Žiūri, per raudoną zapas važiuoja. Na, sušvilpė, sustabdė. Priėjęs, klausia:
- Kodėl pažeidėt?
- Užsigalvojau,ponas seržante.
- Apie ką, įdomu, jūs prie vairo galvojate?
- Apie matematiką. Va, du pliu du bus keturi. Du kart du irgi keturi. Trys plius trys - šeši. O jau trys kart trys - devyni.
Gi susimastė policininkas, pradėjo skaičiuoti, pirštus lankstyti. Zapukas tyliai ir nuvažiavo. Važiuoja pro šalį policininko viršininkas. Žiūri, tas policininkas kad skaičiuoja, veidas rimtas, susimastęs, pirštai užlenkti. Ir klausia:
- Ką gi tu čia veiki?
- Galvoju, ponas leitenante, apie matematiką. Du plius du ir t.t.
- Tu dėl ko j@#$bt vai mat, galvoji čia esi pastatytas? Dauginti ir sudėdinėti? N**ja!!! Tu čia pastatytas, kad atiminėtum ir dalintum!!!

- įvertink!
­
(4.12)

Universitetas, medicinos fakultetas. Vyksta egzaminas. Grupėje - beveik vienos merginos. Profesorius, prieš pradėdamas, pirmai studentei taria:
- Žinau, kaip mokotės. Taigi, rinkitės: arba dvejetas, arba... (profesorius skambiai pliaukšteli delnu per kumščio apačią).
Na, vyksta ekzaminavimas, merginos viena po kitos visaip atsidavinėja profesoriui... Kiekvienai įeinančiai studentei profesorius kartoja tą patį... Galų gale įeina vienintelis grupėje vaikinukas. Profesorius tą patį taria ir jam:
- Arba (pliaukšt delnu per kumščio apačią), arba dvejetas.
Studenčiokas greit pašoka, nubėga į parduotuvę ir parneša butelį. Susėda jie su profesoriumi, pradeda gerti, šnekėtis... Tas taria:
- Žinai, tu gal toms kekšėms paaiškink, kuo skiriasi (pliaukšt per kumščio apačią) nuo (pliaukšt per kumščio viršų)...

- įvertink!
­
(3.58)

Į barą užeina vyrukas. Užsisako bokaliuką alaus. Paklausia kainos. Barmenas pasako - 3 litai. Virukas išsitraukia tris monetas po vieną litą. Vieną padeda ant baro priešais save. Tada atsistoja paeina prie dešinio baro krašto, nueina prie kairiojo baro krašto, ten padeda kitą. Barmenas, tyliai keikdamasis susirenka pinigus. Tokia pat istorija pasikartoja ir kitą dieną, ir dar kitą... Ir dar... Kasdieną.
Po kelių savaičių tas pats vyrukas eilinį kartą užeina į barą, bet, tekus užsimokėti, išsitraukia 5 litų monetą. Barmenas sureaguoja greitai: griebia monetą, randa porą litų grąžos, nubėga prie vieno baro krašto, ten padeda vieną monetą, nubėga prie kito krašto, padeda kitą, grįžta prie vyruko ir piktžiugiškai nusišypso. Vyrukas patyli, išsitraukia 1 litą ir taria:
- Gerai, įkalbėjote. Aš išgersiu dar vieną bokaliuką.

- įvertink!
­
(4.42)

Važiuoja mentai kazeloku. Mato - kažkoks asilas, atitrūkęs nuo virvės, ant kelio ganosi. Na, mentai sustojo, ir galvoja, ką daryt? Asilas ant kelio mašinoms trukdo, avarinę situaciją sukelia. Pabandė nuvaryt jį nuo kelio - neina, bjaurybė, priešinasi. Pabandė tiesiog, trise pakėlę, nunešti, bet irgi nieko gero - vos paleidžia, tas vėl nubėga ant plento. Na, galų gale nusprendė, kad reikia įkišti tą durną asilą pas save į kazeloką, ir vežtis į skyrių - ten išsiaiškins. Na, įsikėlė, važiuoja. Mato, ant trasos kažkoks kunigėlis stabdo, tranzuoja. Sustojo - reik pavežti. Paėmė kunigėlį, pasodino gale, šalia asilo. Važiuoja. Kunigėlis žiūri į asilą, mąsto. Paskui klausia:
- Sakykit, o kur jūs šitą asilą vežat?
Mentai atsako:
- Taigi į seminariją nusprendė stoti. Tai vat, reikia nuvežti.
Kunigas:
- O tai ką, policijoje jau nebedirbs?

- įvertink!
Autorinės teisės | Kontaktai
© juokeliai.lt 2019. Visos teisės saugomos. XHTML, CSS. Rėmėjas: tophostingas.lt.
­