­

Ilgiausi anekdotai, kategorija Tautiniai

­
(4.11)

Išėjo čiukčius į medžioklę. Žiūri - kiškis sėdi! Jis greitai šautuvą nuo peties, prisitaikė.. O kiškių būta dviejų ir jie ėmė bėgti į skirtingas puses. Iš nustebimo čiukčiaus akys skyrėsi, skyrėsi, lydėdamos tuos kiškius ir ...apsivertė. Vargais negalais jis parsirado namo. Jo žmona nuėjo pas felčerį paklausti patarimo. Felčeris viską išklausė, kaip buvo ir pasakė:
- Reikia daryti viską atvirkščiai: pakelti jam virš galvos, sakykim, du kiaušinius ir palaipsniui juos artinti. Jis stengsis akimis juos sekti ir akys, ko gero, atsivers atgal. Aišku?
- Aišku, - atsakė žmona, ir, grįžusi namo, ėmėsi gydymo...
Rytojaus dieną visas kaimas sužinojo, kad čiukčius mirė begydant: neišlaikė sunkios procedūros. Kiaušinius pavyko atitempti tik iki krūtinės...

- įvertink!
­
(4.41)

Į mokyklą ateina dirbti naujas mokytojas. Greitai jis pastebi, kad vieną mokinį klasiokai pravardžiuoja Abreliu-durneliu. Per pertrauką mokytojas paklausia mokinių, kodėl. Tie sako:
- Mokytojau, taigi Abraomas iš tikro yra durnelis. Jei jam duodi pasirinkti dvi monetas: 50 centų ir 1 lito, jis pasirenka 50 centų, nes galvoja, kad 50 centų yra daugiau! Pats pažiūrėkit!
Mokiniai pasikviečia savo klasioką Abraomą ir pasiūlo jam pasirinkti vieną iš dviejų monetų. Tas pasirenka 50 centų ir pareiškia:
- Šita didesnė!
Mokytojas nusiveda Abraomą į klasę ir ima klausinėti:
- Sakyk, kodėl tu renkiesi 50 centų monetą? Ar tu manai, kad ji verta daugiau?
- Žinoma! Jie man nuolat duoda rinktis iš 1 lito ir 50 centų, o jei nors kartą pasirinkčiau litą, daugiau taip nebūtų!

- įvertink!
­
(3.43)

Izaokas Goldbergas gavo kvietimą į pono Rabinovičiaus sidabrines vestuves. Kvietime buvo parašyta: "Jei negalėsite ateiti, dovanas Jums grąžinsime". Izaokas ir sako žmonai:
- Žynai, būtų neghražu nieko nepadavanoty ponui Hrabinovyčiūi, bet mes galym nenūeit pas jį ir jis ghrąžins mums dovanas!
Kaip tarė, taip ir padarė: nuėjo pas kaimyną, pasiskolino labai brangų sidabrinį kandeliabrą ir nusiuntė dovanų. Tada laukia. Laukia savaitę, dvi, bet ponas Rabinovičius dovanos vis negrąžina ir negrąžina. Galų gale nutarė eiti aiškintis. Nueina, o ponas Rabinovičius ir sako:
- O!!! Ponas Goldbehrgai! Mes su žmona taip laukėm! Mes vis tikėjomės, kad jūs pas mūs ateisyt! Bet jau būvom bephrahrandantys viltį ihr nohrejome jūms šiandien pasiųsti dovanas atgal...

- įvertink!
­
(4.31)

Gruzinas turguje parduoda gaidį:
- Pirkit gaidį, geras gaidis, gerai gieda!
Čia prieina vienas pirkėjas ir klausia:
- Ar tavo gaidys vištas mindo?
- A kam jam tas vištas mindyt, jis ir taip geras gaidis!
Pirkėjas nueina.
- Pirkit gaidį, geras gaidis, gerai gieda, dvi kojos, du sparnai, graži skiauterė.
Čia prieina dar vienas pirkėjas:
- O ar tavo gaidys vištas mindo?
- Kam jam tas vištas mindyt, jo ir taip geros kojos!!!
Pirkėjas nueina ir iškart po jo ateina kitas ir aiškina:
- Tie žmonės tavęs klausia, ar tavo gaidys vištas myli, o ne mindo.
- Aaa, tai aišku, kad mindo, ir vištas mindo, ir antis mindo, net karvę mindo!!!
- Tai klausyk, ko tu tokį gerą gaidį parduodi?
- Tai, kad va ir žmoną bandė mindyt, ir mane greit norės mindyt.

- įvertink!
­
(4.33)

Čiukčios turi tokį muzikos instrumentą - kaip ir metalinę stygą, kurią reik į dantis įsikąsti, ir tada galima skambinti. Tai va, važiuoja čiukčia traukiniu, kupe. Ir skambina su savo styga.
"Dziiinnnn.... Dzzzzzziiinnnnn...."
Kartu su juo važiuoja ir tokia graži graži pana. Nu, pana pasipiktinusi ir sako čiukčiai:
- Davai, nustok skambinti, nes nervus gadini.
Nu, čiukčia nustojo, sėdi niūrus, žiūri pro langą. Pana tuo tarpu nusirengia, tipo eis miegoti... Atsisėda pana ant gulto, taip gundančiai gundančiai užsikelia koją ant kojos ir zhiūri į čiukčią... Chiukchia irgi ima žiūrėti į paną... O pana ir sako:
- Nori, ar ne ?
Čiukčia:
- Taip.
Pana:
- Nu gerai, tik greitai.
Čiukčia(greitai):
"Dzinnn Dzinnn Dzziiin Dzinnn Dzzzin Dziiin ..."

- įvertink!
Autorinės teisės | Kontaktai
© juokeliai.lt 2020. Visos teisės saugomos. XHTML, CSS. Rėmėjas: tophostingas.lt.
­