­

­
(3.8)

Po laivo katastrofos pakliuvo žemaitis, dzūkelis ir suvalkietis į laukinių salą. Laukinių minia juos pasičiupo, nutempė pas vadą, o tas ir sako:
- Na, ką, jei norite grįžti namo, turėsite išsipirkti. Pasirinkite: arba mokat 100 baksų, arba gaunate 100 kart su lazda per užpakalį, arba suvalgot maišą svogūnų.
Žemaitis pamąstė, pamąstė, išsitraukė 100 dolerių ir sumokėjo vadui. Dzūkelis, neturėdamas pinigų, pasirinko lazdas. O suvalkietis pareiškė:
- Na, neškit čia tuos svogūnus!
Laukiniai žemaitį paleido, dzūkelį primušė ir išspyrė, o suvalkietis ėmė graužti svogūnus. Graužia ir verkia, graužia ir verkia. Galų gale, neiškentęs, taria:
- Ne, geriau jau lazdų!
Laukiniai prišoko prie suvalkiečio ir ėmė jį mušti. Gavęs 50 lazdų, suvalkietis ėmė rėkti:
- Ne, galvijai, baikit, geriau jau svogūnai!
Laukiniai pasodino jį vėl prie svogūnų... Suvalkietis graužia graužia, po kiek laiko vėl neišlaiko ir taria:
- Ne, geriau jau lazdos!
Laukiniai vėl ima jį mušti. Duoda dar 30 lazdų ir tas vėl ima šaukti:
- Baikit, geriau svogūnai!
Vėl ima valgyt svogūnus. Likus kokiam dešimtadaliui maišo, ašarodamas pareiškia:
- Ne, geriau jau lazdos!
Laukiniai vėl ima jį mušti. Po dešimto smūgio suvalkietis surinka:
- Gerai jau, gerai, imkit tuos savo 100 dolerių, galvijai!

- įvertink!
Autorinės teisės | Kontaktai
© juokeliai.lt 2019. Visos teisės saugomos. XHTML, CSS. Rėmėjas: tophostingas.lt.
­