­

Ilgiausi anekdotai

­
(2.69)

God and the Computer

In the beginning there was the computer. And God typed:

%>Let there be light!
#Please login.
%>login God
#Password?.
%>Omniscient
#Password incorrect. Try again.
%>Omnipotent
#Password incorrect. Try again.
%>Technocrat
#And God logged on at 12:01:00 AM, Sunday, March 1.

%>Let there be light!
#Unrecognizable command. Try again.
%>Create light
#Done
%>Run heaven_and_earth
#And God created Day and Night. And God saw there were 0 errors.
#And God logged off at 12:02:00 AM, Sunday, March 1.

#And God logged on at 12:01:00 AM, Monday, March 2.
%>Let there be firmament in the midst of waters dividing the waters
which are under and above the firmament
#Unrecognizable command. Try again.
%>Create firmament
#Done.
%>Run firmament
#And God created the heaven. And God saw there were 0 errors.
#And God logged off at 12:02:00 AM, Monday, March 2.

#And God logged on at 12:01:00 AM, Tuesday, March 3.
%>Let the waters under heaven be gathered together unto one place
and let the dry land appear and
#Too many characters in specification string. Try again.
%>Create dry_land
#Done.
%>Run dry_land
#And God created the Earth & Seas. God saw there were 0 errors.
#And God logged off at 12:02:00 AM, Tuesday, March 3.

#And God logged on at 12:01:00 AM, Wednesday, March 4.
%>Create lights in the firmament to divide the day from the night
#Unspecified type. Try again.
%>Create sun_moon_stars
#Done
%>Run sun_moon_stars
#And God created the sun moon and stars. And God saw there were 0
errors.
#And God logged off at 12:02:00 AM, Wednesday, March 4.

#And God logged on at 12:01:00 AM, Thursday, March 5.
%>Create fish
#Done
%>Create fowl
#Done
%>Run fish, fowl
#And God created the great sea monsters and every living creature
that creepeth wherewith the waters swarmed after its kind and
every winged fowl after its kind.
#And God saw there were 0 errors.
#And God logged off at 12:02:00 AM, Thursday, March 5.

#And God logged on at 12:01:00 AM, Friday, March 6.
%>Create cattle
#Done
%>Create creepy_things
#Done
%>Now let us make man in our image
#Unspecified type. Try again.
%>Create man
#Done
%>Be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it
and have dominion over the fish of the sea and over the fowl
of the air and over every living thing that creepeth upon the
earth
#Too many command operands. Try again.
%>Run multiplication
#Execution terminated. 6 errors.
%>Insert breath
#Done
%>Run multiplication
#Execution terminated. 5 errors.
%>Move man to Garden of Eden
#File Garden of Eden does not exist.
%>Create Garden.edn
#Done
%>Move man to Garden.edn
#Done
%>Run multiplication
#Execution terminated. 4 errors.
%>Copy woman from man
#Done
%>Run multiplication
#Execution terminated. 2 errors.
%>Create desire
#Done
%>Run multiplication
#And God saw man and woman being fruitful and multiplying in
Garden.edn
#Warning: No time limit on this run. 1 errors.
%>Create freewill
#Done
%>Run freewill
#And God saw man and woman being fruitful and multiplying in
Garden.edn
#Warning: No time limit on this run of multiplication. 1 errors.
%>Undo desire
#Desire cannot be undone once freewill is created.
%>Destroy freewill
#Freewill is an inaccessible file and cannot be destroyed.
#Enter replacement, cancel, or ask for help.
%>Help
#Desire cannot be undone once freewill is created.
#Freewill is an inaccessible file and cannot be destroyed.
#Enter replacement, cancel, or ask for help.
%>Create tree_of_knowledge
#And God saw man and woman being fruitful and multiplying in
Garden.edn
#Warning: No time limit on this run of multiplication. 1 errors.
%>Create good, evil
#Done
%>Activate evil
#And God saw he had created shame.
#Warning system error in sector E95. Man and woman not in
Garden.edn. 1 errors.
%>Scan Garden.edn for man, woman
#Search failed.
%>Delete shame
#Shame cannot be deleted once evil has been activated.
%>Destroy freewill
#Freewill is an inaccessible file and cannot be destroyed.
#Enter replacement, cancel, or ask for help.
%>Stop
#Unrecognizable command. Try again
%>Break
%>Break
%>Break
#ATTENTION ALL USERS *** ATTENTION ALL USERS: COMPUTER GOING DOWN
FOR REGULAR DAY OF MAINTENANCE AND REST IN FIVE MINUTES.
PLEASE LOG OFF.
%>Create new world
#You have exceeded your allocated file space. You must destroy old
files before new ones can be created.
%>Destroy earth
#Destroy earth: Are you sure you want to destroy earth? (Y or N)
%>Y
#COMPUTER DOWN *** COMPUTER DOWN. SERVICES WILL RESUME SUNDAY,
#MARCH 8 AT 6:00 AM. YOU MUST SIGN OFF NOW.
#And God logged off at 11:59:59 PM, Friday, March 6.

#MARCH 8 AT 6:01 AM
#Please login.
%>login God
#ATTENTION ALL USERS *** ATTENTION ALL USERS: COMPUTER MALFUNCTION
#USER FILE CORRUPTED * PLEASE SIGN IN AS NEW AGAIN
#SORRY FOR ANY INCONVENIENCE
%>NEW
#PLEASE ENTER A USER NAME TO BE USED ON THIS SYSTEM
%>God
#NAME ALREADY TAKEN * PLEASE CHOOSE ANOTHER NAME
%>who is God
#God = B.GATES * NO FURTHER INFORMATION AVAILABLE

#And NEW logged off

- įvertink!
­
(4.09)

Pingvino dienorastis

Pirmadienis
Šiandien jau šilta, viso labo minus dešimt. Ryte ant kranto išsikėlė dvi žmonių grupės. Kažką stato. Tie, kurie skurdžiau apsirengę, dažnai mini kažkokią tai motiną ir šaudosi pas turtingiau apsirengusius cigaretes.

Antradienis
Šiandien į mūsų kaimenę atėjo svečių. Vadino save vokiečiais ir vaišino bananais. Skanu.

Trečiadienis
Vakar vakare musų kaimenę aplankė rusai. Vaišino ugniniu vandeniu ir vadino mus čiukčiais. Po trečios stiklinės nugriuvau snapu į pusnį. Ryte pajutau, kad akys žvelgia į skirtingas puses. Turbūt bananų persivalgiau.

Ketvirtadienis
Buvau pas rusus. Žmogus su lokenų kailiniais parodė ranka į vokiečių pusę ir pasakė: „Atnešk bananų, čiukčia, tada įpilsiu“. Jo vardas Kostia. Labai širdinga asmenybė. Šįkart miegojome pusnyje dviese.

Sekmadienis
Vokiečiai duoda bananų vis nenoriau.

Antradienis
Vakar vokiečiai išvis nedavė bananų. Nudžioviau iš jų kažkokį gelžgalį su laidais ir atitempiau Kostiai. Jis pasakė, kad čiukčia šaunuolis ir įpylė stiklinę spirito. Paskui išgėrėm dar už sėkmingą biznį. Į pusnį miegoti nėjome, Kostia užmigo prie stalo, o aš taip ir nesugebėjau pasiekti durų.

Trečiadienis
Šiandien vokiečiai atėjo pas rusus ir reikalavo atiduoti anteną. Kostia pasakė jiems kažką rusiškai. Vokiečiai jo pasiūlymu nepasinaudojo ir išėjo nieko nepešę. Vakare atėjo daryti kratos mūsų kaimenėje. Ieškojo manęs, kad kažkokį kailį išdirbtų. Nieko sau mokesčiai už biznį!..

Ketvirtadienis
Naktį, kai visi miegojo, perridenau rusams visas vokiečių statines su saliarka. Pas vokiečius panika. Milžinas ryžas vokietis šaudė iš šautuvo ir rėkė: „Rusiše čiukčia - partizan!“ Durnius! Nereikėjo bananų spausti!

Penktadienis
Vokiečiai sėdi be kuro ir be radijo. Šiandien truputį atvėso (minus 40), ir jie sutiko sėstis už derybų stalo. Aš dabar gyvenu Kostios kambaryje. Jis sako, kad verslininkui reikalingas stogas.

Šeštadienis
Derybos tęsiasi. Vokiečiai vadina mane rusų mafiozu. Pasirodo, visos jų statinės su saliara buvo pažymėtos. Kostia pateikė jiems dokumentus, kurie liudijo, jog visos statinės buvo paimtos kaip trofėjai dar 1945 metais, generolo Mirošničenko tankų divizijos prasiveržimo į Špandau miestą metu.

Sekmadienis
Rusai pardavė vokiečiams statinę saliaros už 1000 eurų ir tris dėžes bananų. Ką ir bekalbėti, bananai – puiki užkanda! Pasinaudojęs pūga, nuėjau pas vokiečius ir atridenau statinę atgal. Kam taip padariau – pats nežinau. Turbūt iš principo.

Pirmadienis
Rusai grąžino vokiečiams statinę už 200 eurų ir butelį vyno. Dieve mano, kokią šlykštynę geria tie vokiečiai!

Trečiadienis
Rusai reikalauja už saliarką rublių, o pas vokiečius tik eurai. Kostia organizavo valiutos biržą. Euro kursas iškart ėmė smukti. Šiandien už rublį galima nusipirkti 176 eurus.

Šeštadienis
Vokiečiai prašo saliarkos į kreditą. Kostia žadėjo pagalvoti, o kol kas pasiūlė humanitarinę pagalbą – stiklinę saliaros į dieną. Man paaiškino, kad ši humaniška akcija pakels mūsų prestižą. Hm... sudėtingas reikalas tas biznis.

Sekmadienis
Vokiečių moterys prašosi pas mus į darbą. Jas galima suprasti – pas mus šilta ir linksma. O dabar tikriausiai bus dar linksmiau.

Pirmadienis
Kostia pareiškė, kad pas vokiečius nėra demokratijos. Ir jis visiškai teisus! Pas vokiečių viršininką – bjauri fizionomija, ir apskritai jis kažkoks spaudikas – dėl kažkokių nusususių poros tūkstančių eurų pergyvena.

Antradienis
Kostia nepasivargino paaiškinti vokiečiams, kaip kurti demokratiją, ir jie mušasi jau antrą dieną. O mes žiūrime. Baisiai įdomu. Aš šiandien stačiau 10 000 eurų už tą ryžą, bet vargšeliui pačioje muštynių pradžioje užvažiavo taburete per galvą. Tolimesniame demokratijos kūrime jis nebedalyvavo.

Trečiadienis
Tegyvuoja biznis! Rublio kursas vis kyla. Man paskyrė atskirą kabinetą ir apsaugą. Nieko nepadarysi, vokiečiai – ganėtinai laukinė tauta: trinasi aplink mūsų teritoriją su kirviais. Aha, papūskit man į uodegą, be apsauginių aš niekur nevaikštau!

Penktadienis
Kostia parodė man Ryžo išduotą raštelį. Dabar mano draugas valdo barono fon Šnapo pilį Vokietijoje. Pats Ryžas prieštaravo tokiai privatizacijai, bet jo draugai parodė jam taburetę ir jis greitai nusileido.

Trečiadienis
Žiemojimas eina į pabaigą. O gaila! Visai įmanomas daiktas, kad vokiečiams dar liko viena kita firma ar pilaitė. Kostia įkalbinėja mane važiuoti su juo į Rusiją. Sako, kad būtent dabar jo šaliai reikalingi tokie biznieriai kaip aš.

Be datos.
Lik sveika, Antarktida! Sako, kad Rusijoje yra daug darbo. Kostia sakė, kad šalia Rusijos gyvena ne tik vokiečiai, bet ir daugiau visokių tautų. Puiku. Vokiečiai pernelyg gerai mane pažįsta, o su kitais dar tik teks susipažinti. Vyručiai!.. Aš pas jus ateinu!..


Atsiuntė: mantaz
- įvertink!
­
(3.43)

Šaukšto naudojimo instrukcija
Šaukštas valgomasis-gilusis susideda iš 3-jų dalių: semtuvo, laikytuvo ir jungiančiosios dalies. Semtuvas - tai pagrindinė darbinė valgomojo-gilaus šaukšto dalis, primenanti elipsinio paraboloido formą ir yra maistinės medžiagos įvedimo-išvedimo įrenginys. Laikytuvas skirtas visos šaukšto konstrukcijos palaikymui ir perkėlimui. Jungiančioji dalis neturi savitos formos ir priklauso nuo šaukšto išvaizdos ir modelio. Jos paskirtis standžiai sujungti semtuvą ir laikytuvą.


NAUDOJIMASIS ŠAUKŠTU VALGOMUOJU-GILIUOJU
1.Laikantis saugumo technikos taisyklių, ištraukite šaukštą iš dėklo.

2.Atsargiai laikydami šaukštą dešinėje rankoje (kairiarankiam - kairėje) suorientuokite jį taip, kad semtuvas būtų įgaubtu paviršiumi nukreiptas į viršų, o išgaubtu į apačia ir visa konstrukcija būtų horizontali.

3.Pasukite šaukšto konstrukciją 90° kampu apie išilginę ašį. Atsargiai įleiskite semtuvą šaukšto valgomojo-gilaus į indą su maistine medžiaga. Pasistenkite, tai atlikti su ypatingu atsargumu, kad išvengti maistinės medžiagos ištaškymo ir venkite kontakto su indo sienelėm, kuris gali pakenkti indo vientisumui.

4.Ištraukti šaukštą valgomąjį-gilųjį iš maistinės medžiagos taip, kad medžiaga nesiektų šaukšto kraštų per 1-3 mm.

5.Perkelti šaukštą nekeičiant horizontalios jo orientacijos prie maistines medžiagos įvedimo į organizmą vietos.

6.Žandikaulių raumenų pagalba sudaryti ertmę maistinės medžiagos įvedimo į organizmą vietoje.

7.Įkišti šaukšto konstrukcijos semiamąją dalį pro sudarytą ertmę.

8.Išlaisvinti šaukšto konstrukcijos semiamąją dalį nuo maistinės medžiagos pasukus konstrukciją 30-40° apie išilginę ašį neištraukdami jos iš vartojamosios ertmės.

9.Ištraukti šaukšto valgomojo-gilaus konstrukcijos semiamąją dalį iš maistinės medžiagos priėmimo į organizmą ertmės ir visą konstrukciją orientuoti į pradinę padėtį.

10.Neesant apetitui, ar maistinei medžiagai inde, o taip pat jei jaučiama maistinės medžiagos atbulinė eiga - pereikite prie sekančių punktų, kitu atveju kartokite nuo 3 punkto.

11.Suteikite šaukštui valgomajam-giliam sanitarinę būklę pamirkydami jį 5% kalcinuotos sodos tirpale ir apiplaudami šaltu švariu vandeniu.

12.Pašalinkite drėgmės likučius nuo šaukšto konstrukcijos apvalydami jį sausu skudurėliu.

13.Laikydamiesi saugumo technikos taisyklių patalpinkite šaukštą valgomąjį-gilų į įdėklą.


PASTABOS
Jeigu jum nepavyksta įvykdyti visą šaukšto vartojimo ciklą be klaidų, rekomenduojame pasipraktikuoti nenaudojant maistinės medžiagos prieš plokščią-atvaizduojanti veidrodį.


GEDIMAI IR JŲ PAŠALINIMAS
1. Šaukšto konstrukcijos forma neatpažįstamai pakitus.

- Suteikti šaukšto konstrukcijai normalią konstrukcijos formą jėgos panaudojimo būdu.

2.Pakenktas semtuvo hermetiškumas:

a)Skylė arba ertmė

- Pašalinkite skylę arba ertmę iš anksto gerai paruoštu duonos minkštimu.

b)įtrukimas

- Skaityti šaukštą valgomąjį-gilųjį nepataisomu ir patalpinti jį į tam skirtą vietą.


SAUGUMO TECHNIKOS TAISYKLĖS
1.Neryti

2.Ne užaštrinti semtuvo ir laikytuvo kraštų.

3.Neužkaitinti virš 500°C.

4.Neatšaldyti žemiau absoliutaus nulio


GOST -2104-93. Giliašaukštakonstuojamoji ministerija.

- įvertink!
­
(3.35)

Tualetinio popieriaus paskirties eksploatacijos INSTRUKCIJA bei techninės charakteristikos

Tualetinis popierius (art. Nr.4863114655163654), toliau GAMINYS, skirtas defekacijos proceso liekanų pašalinimui nuo išorinio analinės angos krašto, šalia jo esančios odos ir lokaliai sukoncentruotų duotame kūno plote ant plaukų dangos, toliau - PANAUDOJIMO VIETOS.

NAUDOJIMAS

1. Nuodugniai susipažinti su šia instrukcija. Instrukcija turi būti pritvirtinta 6 numerio varžtais lengvai prieinamoje ir gerai apšviestoje vietoje, tiesioginio naudotojo matymo zonoje.

2. Gaminio ruloną patalpinti krūtinės lygyje horizontalioje padėtyje.

3. Atlikti defekacijos aktą.

4. Įsitikinti sėkmingu akto baigimu bei jo tęstinumo signalu nebuvimu (šis punktas ypač svarbus gaminio ekonomijai bei racionaliam naudojimui).

5. Tiesiu traukiamuoju dešinės rankos judesiu žemyn suėmus gaminio pabaigą nuplėšimo linijos rajone, staigiu judesiu į viršų ir į dešine 60 laipsnių kampu nuo ašines linijos ruloną patraukti, tuo būdu atvyniojant 700mm gaminio. Vartotojo patogumui, kas 100mm gaminio markiruoti perforacija.

6. Įvairiakrypčiais rankų judesiais horizontalioje plokštumoje nuplėšti juosta plote, esančiame tarp 2 perforacijos linijų PASTABA: nerekomenduojama įplėšti gaminio perforacijos vietoje, kad nebūtu pažeistas išorinis gaminio medžiagos pluoštas.

7. Sulankstyti gaminio dalį armonikos (akordeono) forma, nuosekliai jį lankstant gauname gaminį Nr.2.

8. Perdėti gaminį į patogesnę vartotojui ranką.

9.Gaminį Nr.2 pridėti prie naudojimo vietos ir, smarkiai prispaudus prie odos, atlikti nuoseklų judesį iš apačios į viršų tarpsėdmenineje srityje.

10.Patalpinus panaudotą gaminį matymo lauke prie gero apšvietimo apžiūrėti jo tepinėlį ieškant helmitų kiaušinėlių ir pedikuliozės požymių. Juos aptikus surinkti telefonu 03 ir pranešti atitinkamoms sanitarinėms medicinos įstaigoms apie gyvenamąja vietą. Priešingu atveju pakartoti punktus 4-9 tris-keturis kartus.

11.Švaria sausa ranka patikrinti nuvalymo kokybe (tarpsėdmeninė sritis turi būti sausa, šiurkštoka, analinės angos pakraščiai gerai išvalyti, plaukų danga švelni ir lengvai pasiekiama šukavimui. Esant nekokybiško valymo požymiams (nešvarumai panagėse, aštrus specifinis kvapas ir kt.) atlikti manipuliacijas, aprašytas punktuose 4-9 dar tris-keturis kartus.

Apsaugos priemonės

1.Nerūkyti netoli gaminio.
2.Nepalikti panaudotų gaminių kultūros, poilsio, viešo maitinimosi vietose.
3.Saugoti nuo vaikų!! Tualetinis popierius ne žaislas, o higienos priemonė!

- įvertink!
­
(3.48)

Važiuoja kaubojus traukiniu, maišą po sėdyne numetęs. Aplinkiniams kažkas labai pasmirdo. Jie ir klausia: kaubojau, kas čia taip smirda.
-Kojos, atsako kaubojus.
-Kojas reikia plauti, sako kaimynas.
-Ne, čia kitokia istorija. Aš jums papasakosiu. Išjojau vieną dieną į prerijas. Jojau, jojau, vakare pasistačiau palapinę, pririšau žirgą ir atsiguliau. Kažkas tik Aūūūūūū. Išlendu - dvi akys iš tamsos šviečia. Šoviau iš kolto į tarpuakį, užgeso, nuėjau miegot.
Kitą dieną vėl jojau visą dieną, vakare pasistačiau palapinę, pririšau žirgą ir atsiguliau. Kažkas tik Aūūūūūū. Išlendu - keturios akys iš tamsos šviečia. Aš iš kolto į tarpuakius paf, paf, anos užgeso ir nuėjau miegot.
Kitą dieną vėl jojau visą dieną, vakare pasistačiau palapinę, pririšau žirgą ir atsiguliau. Kažkas tik Aūūūūūū. Išlendu - trys poros akių iš tamsos šviečia. Aš iš kolto į tarpuakius paf, paf, paf, anos užgeso ir nuėjau miegot.
Kitą dieną vėl jojau visą dieną, vakare pasistačiau palapinę, pririšau žirgą ir atsiguliau. Kažkas tik Aūūūūūū. Išlendu - keturios poros akių iš tamsos šviečia. Aš iš kolto į tarpuakius paf, paf, paf, paf,anos užgeso ir nuėjau miegot.
Kitą dieną vėl jojau visą dieną, vakare pasistačiau palapinę, pririšau žirgą ir atsiguliau. Kažkas tik Aūūūūūū. Išlendu - penkios poros akių iš tamsos šviečia. Aš iš kolto į tarpuakius paf, paf, paf, paf, paf, anos užgeso ir nuėjau miegot.
Kitą dieną vėl jojau visą dieną, vakare pasistačiau palapinę, pririšau žirgą ir atsiguliau. Kažkas tik Aūūūūūū. Išlendu - šešios poros akių iš tamsos šviečia. Aš iš kolto į tarpuakius paf, paf, paf, paf, paf, paf, anos užgeso ir nuėjau miegot.
Kitą dieną vėl jojau visą dieną, vakare pasistačiau palapinę, pririšau žirgą ir atsiguliau. Kažkas tik Aūūūūūū. Išlendu - septynios poros akių iš tamsos šviečia. Aš iš kolto į tarpuakius paf, paf, paf, paf, paf, paf, paf, anos užgeso ir nuėjau miegot.
...........
Kitą dieną vėl jojau visą dieną, vakare pasistačiau palapinę, pririšau žirgą ir atsiguliau. Kažkas tik Aūūūūūū. Išlendu - trisdešimt penkios poros akių iš tamsos šviečia. Aš iš kolto į tarpuakius paf, paf, paf, paf, paf, paf... šoviniai baigėsi, o pora akių liko šviesti. Nusispjoviau ir nuėjau miegut. Ryte atsikeliu, o iš mano žirgo tik kojos beliko. Susidėjau į maišą ir vežuosi. Tai jos čia ir smirda.
(gerai pasakojasi vasaros naktį prie laužo)

- įvertink!
Autorinės teisės | Kontaktai
© juokeliai.lt 2021. Visos teisės saugomos. XHTML, CSS. Rėmėjas: tophostingas.lt.
­