­

Ilgiausi anekdotai

­
(4.52)

Mama užėjusi į dukters kambarį pamatė tvarkingai paklotą lovą, sutvarkytą kambarį. Lovos centre gulėjo vokas su užrašu mamai. Mama atvėrė voką ir pradėjo skaityti drebančiomis rankomis:
“Brangioji mama, aš tikrai atsiprašau ir apgailestauju, kad rašau tau šį laišką. Aš pabėgau iš namų su savo nauju vaikinu, kadangi nenorėjau, kad man su tėčiu iškeltumėte sceną. Aš atradau aistrą Achmedui, jis toks nuostabus su savo auskarais, tatuiruotėmis, barzda ir baikerio darbužiais. Bet tai ne tik aistra, aš esu nėščia ir Ahmedas sako, kad mes kartu busime labai laimingi. Jis turi vagonėlį miške ir krūvą malkų visai žiemai. Jis nori su manimi turėti daugiau vaikų, apie tai svajoju ir aš. Jis išmokino mane, kad marihuana iš tikrųjų niekam nekenkia ir mes ja norime auginti sau ir taip pat ją su jo draugais keisti į kokainą ir ekstazi. Dabar aš meldžiu mokslo, kad jis atrastu vaistus nuo AIDS tam, kad Ahmedas jaustųsi gerai: jis tikrai nusipelnė to!!! Mama nesijaudink man dabar jau 15 metu ir aš žinau, kaip savimi pasirūpinti. Kada nors aš tave tikrai aplankysiu ir supažindinsiu su tavo anūkais. Tavo duktė, Jurga P.S. Viskas, ką parašiau yra melas. Aš pas kaimyną. Aš tik norėjau priminti, kad gyvenime yra blogesnių dalykų nei mano pažymių knygutė rašomojo stalo stalčiuje. Mama aš tave myliu. Paskambink, kai bus saugu sugrįžti i namus.”


Atsiuntė: perkūnas
- įvertink!
­
(4.39)

Mama blondinė iš Lietuvos kaimo rašo savo dukrai blondinei laišką į Airiją:

“Labas, dukrele. Jei gausi šį laišką, tai jis bus sėkmingai atėjęs. Jei
negausi, pranešk man, parašysiu kitą. Kadangi tu nemoki greitai
skaityti, aš rašau labai lėtai. Oras pas mus geras. Praeitą savaitę lijo
tik du kartus - iš pradžių 3 dienas, o paskui -4 dienas. Siunčiu tau
tavo žieminį paltą. Tėvas sakė, kad su metalinėmis sagomis jo gali
nepraleisti per metalo detektorių, todėl aš jas nukirpau. Prisisiūk jas
pati, sagas aš įdėjau į kišenę. Tiesa, tėvas gavo naują darbą. Dabar jis
yra virš kelių tūkstančius žmonių - valo sniegą kapinėse. Tavo sesuo
Marytė ištekėjo ir laukiasi. Dar nežinome, gims berniukas ar mergaitė,
todėl negaliu tau parašyti, kuo tu būsi - dėde ar teta. Sakė, kad jei
gims mergaitė, tai pavadins kaip mane. Man atrodo, keistas noras savo
dukterį vadinti Mama. Su tavo broliu Petru buvo nutikusi keista
istorija. Jis užtrenkė mašinos dureles, o raktai liko viduje. Jam
reikėjo 10 km eiti namo atsarginių raktų, kad galėtų mus išleisti iš
mašinos. Jei Airijoje sutiksi mūsų kaimynę Liudą, perduok jai
linkėjimus. Jei nesutiksi, nieko jai nesakyk.

Tavo mama.

P.S. Norėjau tau atsiųsti šiek tiek pinigų, bet jau užklijavau voką


Atsiuntė: žaibas
- įvertink!
­
(3.8)

Po laivo katastrofos pakliuvo žemaitis, dzūkelis ir suvalkietis į laukinių salą. Laukinių minia juos pasičiupo, nutempė pas vadą, o tas ir sako:
- Na, ką, jei norite grįžti namo, turėsite išsipirkti. Pasirinkite: arba mokat 100 baksų, arba gaunate 100 kart su lazda per užpakalį, arba suvalgot maišą svogūnų.
Žemaitis pamąstė, pamąstė, išsitraukė 100 dolerių ir sumokėjo vadui. Dzūkelis, neturėdamas pinigų, pasirinko lazdas. O suvalkietis pareiškė:
- Na, neškit čia tuos svogūnus!
Laukiniai žemaitį paleido, dzūkelį primušė ir išspyrė, o suvalkietis ėmė graužti svogūnus. Graužia ir verkia, graužia ir verkia. Galų gale, neiškentęs, taria:
- Ne, geriau jau lazdų!
Laukiniai prišoko prie suvalkiečio ir ėmė jį mušti. Gavęs 50 lazdų, suvalkietis ėmė rėkti:
- Ne, galvijai, baikit, geriau jau svogūnai!
Laukiniai pasodino jį vėl prie svogūnų... Suvalkietis graužia graužia, po kiek laiko vėl neišlaiko ir taria:
- Ne, geriau jau lazdos!
Laukiniai vėl ima jį mušti. Duoda dar 30 lazdų ir tas vėl ima šaukti:
- Baikit, geriau svogūnai!
Vėl ima valgyt svogūnus. Likus kokiam dešimtadaliui maišo, ašarodamas pareiškia:
- Ne, geriau jau lazdos!
Laukiniai vėl ima jį mušti. Po dešimto smūgio suvalkietis surinka:
- Gerai jau, gerai, imkit tuos savo 100 dolerių, galvijai!

- įvertink!
­
(3.9)

Susirinko keletas medžiotojų pas Joną, išlenkė po keletą stiklinių degtinės ir pradėjo pasakoti būtas ir nebūtas medžioklės istorijas. Prieina eilė pasakoti buto šeimininkui Jonui. Tas ir sako:
- Ei vyrai, visų jūsų istorijos geros, bet nei vienam neteko tokios medžioklės apturėti, kaip man. O buvo taip: išvažiavau aš į Aliaska lokių medžioti, pasiėmiau savo geriausią šautuvą, šovinių debesį, peilį iš Gruzijos prie šono pasikabinau ir einiu per mišką, ogi žiūriu - grizlis manęs link atlapnoja. Aš prisitaikau, šaunu-nėra, dar kartą prisitaikau, šaunu-nėra. Ką daryti?!! Išsitraukiu peilį ir ant lokio, tas man su letena peilį iš rankų. Stoviu kaip nuogas, dabar, galvoju, p...iec, bet čia greitai sudirbo ilgametė medžiotojo patirtis ir aš lokiui savo dantimis į kailį įsisegu. Lokys, suprantat, blaškosi, pas mane irgi burna pilna plaukų, nėr kuo kvėpuoti...
Ir kaip tik toje pasakojimo vietoje įeina Jono žmona ir sako:
- Joneli, tave prie telefono.
Jonas, pakalbėjęs telefonu, grįžta, atsisėda prie stalo, valgo, geria, lyg jokio pasakojimo nebuvę. Draugai, neiškentę, ir klausia:
- Nu, Jonai, kas ten buvo toliau?
- Kur toliau?
- Nugi sakei, kad burna pilna plaukų...
- A, nu tai va: burna pilna plaukų pas mane, o ta kekšė, kaip tyčia, suglaudžia kojas ir sulaužo man akinius.

- įvertink!
­
(2.61)

Posakiai ir priežodžiai su komentarais:

Dvi galvos yra geriau, negu viena. Taip, bet ne tada, kada jos priklauso dviem durniam.
Kai ateis pasaulio galas, tai bus verksmai ir dantu graužimai. Na, o kaip bus su tais senukais, kurie neturi dantų?
Kas per daug, tas nesveika. Tik pinigų niekuomet nėra per daug.
Žuvys ir vaikai neturi balso. Turbūt tas kuris tą sakė, niekuomet nebuvo vaikų būryje.
Kakta sienos nepramuši. Tai paimk kirvį.
Savo likimo negali išvengti. Bet kas atsitiktų, jei skrendant lėktuvu, ateitų piloto mirties valanda?
Visur gerai, bet namuose geriausia. Bet tik ne tiems, kurie vyras su žmona nesugyvena ir namuose kasdien verda pragaras.
Tyla - gera byla. Bet tik ne kurtiems.
Šuva geriausias žmogaus draugas. O kodėl negali būti žmogus geriausias šunies draugas?
Darbas meistrą giria. Vis dėl to, meistras savo darba irgi giria.
Prikąsk savo liežuvį, yra sakoma tam žmogui, kuris daug kalba. Bet kaip su tuo žmogum, kuris neturi dantų?
Mylėk savo artimą, kaip pats save. O kaip su tais, kurie savęs nemyli?
Gulėdamas sotus nebūsi. Todėl, prieš einant gulti, užtektinai pavalgyk.
Baladokite ir Jums bus atidaryta. Bet tik ne po uždarymo valandų.
Juoktis sveika. Žinoma, jei juokiasi kartu su Jumis ir bosas.
Dėl kvailos galvos kojos nepailsi. Tokiu atveju geriausiai yra nusipirkti mašiną.

- įvertink!
Autorinės teisės | Kontaktai
© juokeliai.lt 2020. Visos teisės saugomos. XHTML, CSS. Rėmėjas: tophostingas.lt.
­